8A/1D1, Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này

Nhà hàng Ngựa Hoang

8A/1D1, Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh