Lucky Star Hotel

  • 91, Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 255 558 - 39 255 559

Bản đồ