Hội nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh

  • 122, Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 397 740

Bản đồ