Nhà hàng Ngọc Sương

  • 106, Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 256 939 - 39 256 940
  • http://www.ngocsuong.com.vn

Bản đồ