Đường Phạm Viết Chánh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Bản đồ đường Đường Phạm Viết Chánh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Địa điểm mới ở Đường Phạm Viết Chánh, Quận 1, Hồ Chí Minh