205-207, Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này

Nhà hàng Ngọc Trai

205-207, Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí ...