Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm

  • 2, Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 295 087 - 38 296 113

Bản đồ