• Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm

  • 2, Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
  • (84-8) 38 295 087 - 38 296 113 (84-8) 38 293 087 (84-8) 38 295 087 - 38 296 113
  • Giá khoảng: Chưa xác định
Lượt xem: 1479

Đánh giá
Đăng bởi: Trần Thị Thu Hương Bình luận 16/07/2012

Tôi muốn liên hệ với Trung tâm để Thử nghiệm mẫu nước thông số Điôxin

Không còn dữ liệu.

Địa điểm liên quan
Cục quản lý chất lượng hàng hóa - Chi cục miền nam

64-66, Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Cơ quan đại diện bộ tài nguyên và môi trường tại TP. Hồ Chí Minh

42, Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Văn phòng cơ sở bồi dưỡng văn hóa 218 Lý Tự Trọng

40, Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Khu liên cơ quan

28, Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Cục chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối

12, Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Không còn dữ liệu.
An
diachiso.vn