188, Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này