157-159-161, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
Các địa điểm tại địa chỉ này (1)
  • Lê Phụng Computer

    157-159-161, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

Danh mục dịch vụ