Chợ Đa Kao

  • 23-25, Nguyễn Huy Tự, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 294 052

Bản đồ