Khách sạn Hoàng Anh

  • 59, Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 200 310 - 38 207 621 - 38 200 314

Bản đồ