Lotteria Nguyễn Hữu Cầu

  • 2, Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 209 845
  • http://www.lotteria.vn

Bản đồ