Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài - TP. HCM

  • 55, Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 226 167
  • [email protected]
  • http://www.alov-hcmc.org.vn

Bản đồ