• Khách sạn Minh Vy

  • 75, Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
  • (84-8) 38 216 030 - 38 216 026 (84-8) 38 216 026 (84-8) 38 216 030 - 38 216 026
  • Báo lỗi thông tin (Đăng nhập)
Lượt xem: 1766
Địa điểm mới
Địa điểm nhà tài trợ
Địa điểm liên quan
Khách sạn Vĩnh Thịnh

85, Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Khách sạn Thiên Tùng

70-72-74, Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Khách sạn Anh Duy

103, Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Khách sạn Nhật Quang

109, Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Khách sạn Đại Thành

14, Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

Không còn dữ liệu.
An
diachiso.vn