246, Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này

Trung tâm sách Nguyễn Huệ

246, Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh