229, Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này

Khách sạn Hoàng Phương

229, Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh