Cửa hàng thực phẩm an toàn Phương Hà

  • 58, Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 141 318 - 38 241 318

Bản đồ