Công ty TNHH thương mại lắp ráp sản phẩm điện tử Sao Sáng

  • 25, Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 38 212 937 - 38 210 851

Bản đồ