Khách sạn Hoàng Trang

  • 42, Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 253 034 - 39 253 390

Bản đồ