Công ty điện tử Việt Hoa

  • 100A, Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh [Bản đồ]
  • (84-8) 39 256 060 - 35 021 111
  • http://www.viethoa.com.vn

Bản đồ