Phòng khám mắt, tai, mũi, họng

1 Phòng khám mắt, tai, mũi, họng

251, Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám chuyên khoa mắt

2 Phòng khám chuyên khoa mắt

253, Hai Bà Trưng, Quận Lê Chân, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám mắt tư nhân

3 Phòng khám mắt tư nhân

186, Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám mắt

4 Phòng khám mắt

45E, Lê Đại Hành, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám chuyên khoa mắt

5 Phòng khám chuyên khoa mắt

8/30, Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám chuyên khoa mắt

6 Phòng khám chuyên khoa mắt

71A, Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám chuyên khoa mắt

7 Phòng khám chuyên khoa mắt

910, Tôn Đức Thắng, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám mắt - Thạc sỹ Nguyễn Văn Được

8 Phòng khám mắt - Thạc sỹ Nguyễn Văn Được

92, Văn Cao, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám mắt bác sĩ Nguyễn Văn Vui

9 Phòng khám mắt bác sĩ Nguyễn Văn Vui

217, Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, Hải Phòng


  • Bản đồ
Phòng khám chuyên khoa mắt Hitech

10 Phòng khám chuyên khoa mắt Hitech

233N, Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Hải Phòng


  • Bản đồ