Phố Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Bản đồ đường Phố Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội