Phố Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Bản đồ đường Phố Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, Hà Nội