Đường Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Bản đồ đường Đường Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Địa điểm mới ở Đường Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, Hà Nội