Ngõ 470 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Bản đồ đường Ngõ 470 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Địa điểm mới ở Ngõ 470 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội