Ngõ 194 Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Bản đồ đường Ngõ 194 Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Địa điểm mới ở Ngõ 194 Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội