Rạp chiếu phim Beta Cineplex

  • 2, Lê Văn Thiêm, Quận Thanh Xuân, Hà Nội [Bản đồ]
    (Tầng hầm B1, Tòa nhà Golden West số 2 Lê Văn Thiêm, Hà Nội)
  • 04 3201 9696 - 04 3202 2345
  • https://www.facebook.com/betacineplex/

Bản đồ