Kho bạc nhà nước Thanh Xuân

  • Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 35 572 941

Bản đồ

Giám đốc (3858 5721) - Kế Toán (3557 2941)