Đường Đường Kim Giang, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Đường Kim Giang, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Bản đồ Đường Kim Giang

Dịch vụ tại Kim Giang