Phố Phố Hoàng Minh Giám, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Phố Hoàng Minh Giám, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Bản đồ Phố Hoàng Minh Giám

Dịch vụ tại Hoàng Minh Giám