Phố Phố Cự Lộc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Phố Cự Lộc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Phố này đi từ đường Nguyễn Trãi, vòng qua đình Cự Lộc đến phố Quan Nhân. Tên mới đặt tháng 7-1999 là một trong số bốn làng từng hợp thành xã Nhân Mục Môn thời trước. Làng Cự Lộc thờ thành hoàng làng là Lã Đại Liệu, một tướng của vua Hùng.

Bản đồ Phố Cự Lộc

Các dịch vụ tiêu biểu

Dịch vụ tại Cự Lộc