Bệnh viện Thanh Trì

  • 1, Tứ Hiệp, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 38 615 320

Bản đồ