Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội - Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

  • 197, Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 37 160 372 - 37 160 935

Bản đồ

Chi cục trưởng (3714 0286) - Phòng hành chính tổ chức (3716 0372)