Family Hostel

1 Family Hostel

38, Cầu Gỗ, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
Prince Hotel

2 Prince Hotel

96A, Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 248 ...
Khách sạn Văn Nghệ Sỹ

3 Khách sạn Văn Nghệ Sỹ

22A, Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 253 ...
Classic Street Hotel

4 Classic Street Hotel

41, Hàng Bè, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


Nam Hải Hotel

5 Nam Hải Hotel

55, Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 39 286 ...
APT - EZ Holiday Hotel

6 APT - EZ Holiday Hotel

9A, Tống Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


Gold Hotel

7 Gold Hotel

43B, Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 258 ...
Hanoi Apartment 2

8 Hanoi Apartment 2

33, Nam Ngư, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 39 410 ...
Công ty TNHH du lịch Nam Hải - Nam Hải 2 Hotel

9 Công ty TNHH du lịch Nam Hải - Nam Hải 2 Hotel

40, Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 39 261 ...
Sunshine Palace

10 Sunshine Palace

52, Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ