Khách sạn Hanoi Continental

1 Khách sạn Hanoi Continental

24, Hàng Vải, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


Golden Land Hotel

2 Golden Land Hotel

31, Hàng Mành, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 39 381 ...
Khách sạn Nam Phương

3 Khách sạn Nam Phương

16, Bảo Khánh, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 258 ...
SunShine 2 Hotel

4 SunShine 2 Hotel

86, Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


Freedom Hotel

5 Freedom Hotel

57, Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 267 ...
Golden Rice Hotel

6 Golden Rice Hotel

36, Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


Royal Hotel

7 Royal Hotel

90, Cầu Gỗ, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


Khách sạn Phú Long

8 Khách sạn Phú Long

12, Cầu Gỗ, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 264 ...
Khách sạn Thăng Long

9 Khách sạn Thăng Long

52, Cầu Gỗ, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 38 245 ...
Khách sạn Bình Minh

10 Khách sạn Bình Minh

27, Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


 • Bản đồ
 • (84-4) 39 350 ...