Bệnh viện Bưu Điện 2

  • 12D18, Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 35 569 347

Bản đồ