Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm

  • 38, Thuốc Bắc, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 38 283 790 - 38 283 789

Bản đồ