Đường Đường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phúc Tân là tên một xóm bãi ngoài đê sông Hồng, từ chân cầu Long Biên đến phố Hàm Tử Quan. Cho tới những năm 1918 - 1920 nơi này mới chỉ là một bãi cát thuộc làng Phúc Xá. Sau đó sông Hồng chảy vát về bên phía Gia Lâm nên bãi này được bồi cao dần, dân các nơi kéo tới làm nhà ở, cứ thế thành một xóm, và thành tên là Phúc Tân (Phúc Xá mới).

Bản đồ Đường Phúc Tân

Các dịch vụ tiêu biểu

Dịch vụ tại Phúc Tân