34, Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này

Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam

34, Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty cổ phần may Việt Thắng

34, Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội