Green Hanoi Backpackers Hostel

  • 13, Ngõ Huyện, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội [Bản đồ]
  • 04 3938 2011
  • [email protected]

Bản đồ

Khách sạn Hanoi Xanh.

Địa chỉ: Số 13 Ngõ Huyện-Hoàn Kiếm-Hà Nội.

Tel: 04 39382011

hotline: 0945195056