Phố Nam Ngư, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bản đồ đường Phố Nam Ngư, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Nam Ngư, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khách sạn 1-2-3 Hà Nội

34, Nam Ngư, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà hàng Thái Lan Vijit Thai

4, Nam Ngư, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà hàng Indochine

16, Nam Ngư, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Karaoke Nam Ngư

59, Nam Ngư, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nam ngư hotel

34, Nam Ngư, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà hàng Quán Mới

79, Nam Ngư, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời trang nam Denly

69, Nam Ngư, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

17, Nam Ngư, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

23, Nam Ngư, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

25, Nam Ngư, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội