21, Hàng Thiếc, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này

Cửa hàng Thái Sơn

21, Hàng Thiếc, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội