22, Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này

Nhà hàng Thủy Bình

22, Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội