Khách sạn Thăng Long

Bản đồ

Địa điểm liên quan

Khách sạn Hồng Ngọc

Khách sạn Hồng Ngọc

14, Lương Văn Can, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khách Sạn Hanoi Rendezvous

Khách Sạn Hanoi Rendezvous

31, Hàng Điếu, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Prince III Hotel

Prince III Hotel

65, Hàng Cót, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Jasper Hotel

Jasper Hotel

42A, Hàng Cót, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hanoi Legend Hotel

Hanoi Legend Hotel

47, Lương Ngọc Quyến, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khách sạn Á Đông

Khách sạn Á Đông

46, Lương Ngọc Quyến, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hanoi Amazing Hotel

Hanoi Amazing Hotel

21, Hàng Phèn, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Khách sạn Hanoi Continental

Khách sạn Hanoi Continental

24, Hàng Vải, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới

Khách sạn Golden Lotus Luxury

Ads Khách sạn Golden Lotus Luxury

53-55, Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Viet Deli Restaurant

Ads Viet Deli Restaurant

58, Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Suzuki -  Đại lý Khang Thịnh

Suzuki - Đại lý Khang Thịnh

2, Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Piaggio Xuân Cầu Hàng Đậu

Piaggio Xuân Cầu Hàng Đậu

08, Hàng Đậu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Piaggio Xuân Cầu Hàng Giấy

Piaggio Xuân Cầu Hàng Giấy

02, Hàng Giấy, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà Hàng Nhật

Nhà Hàng Nhật

23, Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà hàng Red Bean

Ads Nhà hàng Red Bean

94, Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Honda head HCN 2

Honda head HCN 2

334, Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội