22, Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Các địa điểm tại địa chỉ này (1)
Danh mục dịch vụ