Chi cục đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội - Hạt quản lý đê số 2

  • 2, Trần Khánh Dư, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 39 714 840

Bản đồ