Ngõ Ngõ Lò Lợn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Ngõ  Lò Lợn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đây là một ngõ ở cuối phố Bạch Mai, bên dãy số lẻ, sát chợ Mới Mơ. Trước đây có một lò mổ lợn ở trong ngõ do đó thành tên. Từ năm 1942, lò này đã bỏ.

Bản đồ Ngõ Lò Lợn

Các dịch vụ tiêu biểu
Hiện Tại chưa có dịch vụ nào trên tuyến Ngõ Lò Lợn

Dịch vụ tại Lò Lợn