Ngõ Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội

Bản đồ đường Ngõ Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội

Địa điểm mới ở Ngõ Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội