Phố Trần Quang Diệu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Bản đồ đường Phố Trần Quang Diệu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Trần Quang Diệu, Quận Đống Đa, Hà Nội