Bệnh viện châm cứu trung ương

  • 49, Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội [Bản đồ]
  • (84-4) 38 534 253

Bản đồ